Okraj vývojových možností samsungu

Okraj vývojových možností samsungu

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

ODPOVĚĎ:
Podle § 97 odst. 7 zákona č. 687/7556 Sb. , insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, platí, že insolvenční návrh musí být v listinné podobě opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslán prostřednictvím její datové schránky.
Podle § 7a insolvenčního zákona platí, že insolvenčním soudem je krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště.
Z výše uvedeného platí, že insolvenční návrh je možné podat prostřednictvím datové schránky. Pokud má dlužník bydliště v Praze, je příslušným insolvenčním soudem Městský soud v Praze. Pokud by měl dlužník bydliště ve Středočeském kraji, bude příslušným insolvenčním soudem Krajský soud v Praze.

Patrick Zandl – 22. stránka –

Zemědělské družstvo hospodaří na našem pozemku na základě pachtovní smlouvy. Nyní zaslalo novou pachtovní smlouvu s odůvodněním:
"… po digitalizaci pozemků můžeme s konečnou platností uzavřít plnohodnotnou smlouvu o užívání pozemků s přípočtem daně z pozemků.
Výše pachtovného je 8% z orné půdy a 6% u luk z průměrné ceny půdy v jednotlivých katastrech. V případě nevrácení podepsané pachtovní smlouvy nemůže být vypláceno nájemné."
V pachtovní smlouvě je uvedeno, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 let. Takovou dobu nepovažujeme za akceptovatelnou. Můžete poradit?
Předchozí smlouva byla na dobu neurčitou.
Děkuje předem Leopold.

Roztříděné dotazy - Bezplatná právní poradna online zdarma

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zaměstnankyně po rodičovské dovolené žádá zkrácený úvazek - musí zaměstnavatel vyhovět?
- Zkrácení úvazku zaměstnankyni po rodičovské dovolené - musí zaměstnavatel požadavku vyhovět?
- Zaměstnankyně po rodičovské dovolené žádá zkrácení pracovní doby - musí zaměstnavatel vyhovět?
- Zkrácení pracovní doby po rodičovské dovolené - musí zaměstnavatel požadavku vyhovět?
- Zkrácení úvazku a pracovní doby zaměstnankyni po rodičovské dovolené - musí zaměstnavatel vyhovět?

OBČAN-BYDLENÍ
- Výbor SVJ vyplácí odměny kontrolní komisi v rozporu se stanovami SVJ - co dělat?
- Neoprávněné vyplácení odměn výborem SVJ kontrolní komisi SVJ v rozporu se stanovami SVJ

Udělal jsem přestupek s rozmezím 9 měsíců a to, že jsem jel 7x 79km/h v obci. Po prvé jsem zaplatil pokutu a po druhé to byl velice arogantní mladý policista, nic jsem neplatil, nedostal ani mi nic neřekl, jen si vzal doklady, po 65 min vylezl z vypsaným formulářem a chtěl podpis a já sním začal trošku mluvit, protože jsem tušil co bude, co se děje a skončilo to tak, že jak píši, nic mi nedal, neřekl a ani jsem nic nepodepsal jak byl nepříjemný, vše sbalil a rychle odjel. Vše se stalo v olomouckém kraji a bude se to projednávat v Olomouci. Prosím o jakoukoli radu a třeba i pomoc. Předem děkuji. Bohuš

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 688/7556 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 555/7559 Sb. , správní řád
zákon č. 89/7567 Sb. , občanský zákoník
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https:///app/zakony/

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Dopravní kontrola a složenka za krevní test na drogy - kdo složenku zaplatí?

ODPOVĚĎ:
Pokud jste dostala výpověď pro nadbytečnost, pak Vám po výpovědní dobu musí zaměstnavatel buď přidělovat práci dle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, nebo konstatovat překážky v práci na jeho straně, nechat Vás doma s pobíráním průměrného výdělku. Zaměstnavatel nemá právo Vám přidělovat práci mimo sjednaný druh práce v pracovní smlouvě – viz. § 88 odst. 6 zákona č. 767/7556 Sb. , zákoník práce, v platném znění). Vy nejste povinna jiný druh práce vykonávat, odmítnutí výkonu takové práce by nebylo porušením Vašich povinností. Písemně bych tedy po zaměstnavateli požadovala přidělování práce dle pracovní smlouvy či jiné řešení – vizte výše.).

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Lhůta na vyřízení odvolání proti neuznání podpory v nezaměstnanosti - do kolika dní musí úřad rozhodnout?

ODPOVĚĎ:
Zákon Vám nenařizuje bankovní účet zaregistrovat na finančním úřadu. Setkala jsem se ale v posledních letech s tím, že finanční úřad vyžadoval registraci bankovního účtu z důvodu, aby na tento účet vrátil přeplatek daně z příjmů.

OBČAN-BYDLENÍ
- Dědění stavebního spoření druhem, družkou - jak zajistit aby nedědily děti, potomci?
- Dědění stavebního spoření partnerem, partnerkou - jak zajistit aby nedědily děti, potomci?

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář