Banky a finanční služby

Legální makléři dražebníků

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, . Benešov, Husova 797 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 6 Pojistný trh a jeho subjekty III/7 VY_87_INOVACE_79 7 Název školy Registrační číslo

Web - Bezplatná právní poradna online zdarma pro všechny

Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo odškodní za úraz způsobený dítěte v mateřské školce - školka, rodič dítěte zp. úraz nebo pojišťovna?
Odškodnění za úraz způsobený v mateřské školce - platí pojišťovna, školka nebo rodič dítěte, kt. způsobilo úraz jinému?
Odpovědnost za škodu způsobenou dítětem v mateřské školce - kdo je odpovědný? (učitelka, školka, rodič, pojišťovna)
___

Pojištění odpovědnosti - PDF

Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předkupní právo 7568 a povinnost nabídnout byt majitelům ostatních bytů v bytovém domě
___

Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv prodloužení pracovní smlouvy po zástupu za MD na pobírání sociálních dávek z ÚP
___

ODPOVĚĎ:
Předseda SVJ takto rozhodně postupovat nemůže. Jako předseda musí prokázat, že svolal schůzi, kde jedním z bodů programu je odsouhlasení opravy a následně musí být přijato usnesení o tom, že oprava byla odsouhlasena. Doporučuji tedy napsat k rukám předsedy nesouhlasný dopis a zaslat jej doporučeně.
Předseda odpovídá ze své pozice všem, komu svým jednáním způsobil škodu (nejednal s péčí řádného hospodáře), takže následně teoreticky můžete předsedu zažalovat za škodu, kterou SVJ nebo přímo vlastníkům svým jednáním způsobil, případně se můžete obrátit na Polcii ČR.

Kvůli průtahům se můžete obrátit na nadřízený úřad a žádat, aby ten sjednal nápravu. Tento nadřízený orgán konkrétně může:
a) přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí,
b) usnesením převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu,
c) usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení, nebo
d) usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky výhodnější.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Styk s dítětem, dětmi o letních prázdninách a oznámení matce dítěte, dětí do konce dubna
___

Zabýváme se vedením účetnictví pro malé, střední i velké firmy. Poskytujeme účetní a daňové poradenství.

Dle ust. § 7595 občanského zákoníku platí, že prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy jinak pro účel obvyklý. V tomto případě je zřejmé, že účelem byl prodej vozidla pro jeho další používání, nikoliv např. na náhradní díly.

Jsme společnost, která řeší finanční situaci problémových klientů. Nabízíme půjčky na směnku bez nahlížení do registru. Hypotéky bankovní i nebankovní. Vaši nemovitost oddlužíme, vyplatíme exekuce nebo dražbu, ze svých prostředků a následně vybereme úvěr dle vašich potřeb a možností. Zajistíme vám kompletní právní servis, jednání s exekutory vyřídíme za vás, nemovitost pojistíme a to vše bez poplatků předem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Minimální odstupová vzdálenost staveb pokud jde o úzký stavební pozemek
___

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář