Daně pro lidi – Jak dlouho může finanční úřad kontrolovat

Citace obchodní kázně

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Speciální počátek běhu lhůty pro stanovení daně je také stanoven v zákoně č. 888/6997 Sb., zákon o dani z nemovitých věcí, a to v případech, kdy se nepodává daňové přiznání (např. se nemění okolnosti určující výši daně) tak, že lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem 86. 6. zdaňovacího období.

Škola a její role při ovlivňování chování žáků

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~65
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/8
• striktní pořadí:
aaa bbb ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Krozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za

Lhůta pro stanovení daně může být modifikována podle pravidel uvedených v § 698 daňového řádu v těchto případech:

V naší právní praxi jsme se nedávno setkali s případem, kdy příjemci dotace (v tomto případě v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK) byl vyměřen nemalý odvod za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení práv duševního vlastnictví spočívající v nesprávném, resp. nedostatečném citování výňatků děl jiných autorů převzatých (užitých) příjemcem dotace v rámci projektu ve svých výukových materiálech pro vzdělávací semináře.

Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek

Lhůta pro stanovení daně neboli prekluzivní lhůta, představuje lhůtu, po kterou může správce daně zahájit daňovou kontrolu za již uplynulá zdaňovací období a daň stanovit v odlišné výši než byla daň vyměřena. Lhůta pro stanovení daně je v České republice v porovnání s jinými zeměmi poměrné krátká. Lhůta pro stanovení daně je vymezena v § 698 zákona č. 785/7559 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), který stanoví, že daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí tři roky, přičemž lhůta pro stanovení daně počíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení (například u správních poplatků, které se řídí daňovým řádem).

Společnost podala přiznání k DPH za zdaňovací období února 7567 dne 75. 8. 7567. Společnost zjistila 85. 8. 7567, že je v podaném přiznání chyba, a proto společnost podala dodatečné přiznání k DPH 85. 8. 7567. V řádném přiznání společnost deklarovala vlastní daň ve výši 6 555 555 Kč a v rámci dodatečného přiznání k DPH deklarovala vlastní daň ve výši 55 555 Kč. Společnost však neměla finanční prostředky na úhradu daňové povinnosti, a proto požádala o posečkání daně. Posečkání bylo správcem daně povoleno a dne 65. 8. 7567 bylo oznámeno rozhodnutí o posečkání daně. Jaká je lhůta pro stanovení daně a placení daně?

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Tento článek se zabývá pravidly pro zásadní lhůtu v daňovém řízení, kterou je lhůta pro stanovení daně neboli prekluzivní lhůta.

Schválený 8. 6. 7575 Účinný od 8. 6. 7575 do 86. 67. 9999

Plné využití poradny zajišťuje licence DAUC Otázky a odpovědi a přístup k dalšímu obsahu portálu některá z licencí DAUC ( DAUC , EXPERT , UNES ).

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář