Web - Bezplatná právní poradna online zdarma pro všechny

Bezplatná praxe obchodování app

Bezplatná praxe obchodování app

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo obce prodat jedinou přístupovou cestu k soukromému pozemku občana
Může obec prodat jedinou komunikaci vedoucí k pozemku soukromé osoby?
___

Electronic Arts

Proto je nutné experimentovat, abyste objevili funkční Forex strategie. Naopak můžete vyloučit ty, které Vám nefungují. I po mnoha experimentech nemusí trh jít tak, jak jste si mysleli, a Vaše strategie obchodníka, i když prostudovaná a analyzovaná, nemusí přinést očekávané výsledky.

Založit Forex účet | IFCM Čeština

Další možností, jak otce z rodného listu „vymazat“, je osvojení Vaší dcery Vaším manželem. Vzhledem k tomu, že Vaše dcera je už zletilá, jednalo by se o zvláštní typ osvojení – osvojení zletilého. Zletilého lze osvojit například tehdy, jestliže osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela, což je i Váš případ. K osvojení zletilého není zapotřebí souhlas biologického rodiče dítěte, takže Vás manžel může Vaši dceru osvojit (adoptovat) i bez souhlasu jejího otce.

Pokud toto nepomůže, nechte si nechat zpracovat cenou nabídku na opravu a tuto cenu za opravu uplatňuje jako slevu z ceny za fasádu. Rovněž doporučuji nechat zpracovat znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat vadnost fasády. Až poté případně přistupte k opravě. Ovšem pro soudní spor je nutné mít vše náležitě zdokumentované, neboť soud by již nemohl vadnost posuzovat. Pokud by to nebylo nezbytně nutné, bylo by vhodnější fasádu opravit až po případném sporu.

Mám smluvní předkupní právo na zemědělskou půdu o rozloze cca 8 ha. Mám signály, že stávající majitel má v úmyslu ji prodat. Očekávám tedy, že od něj v blízké době dostanu nabídku na odkup, přičemž součástí nabídky bude i cena.
Moje dotazy jsou následující: Je nějaký vztah mezi mně nabídnutou cenou a eventuální prodejní cenou jinému zájemci, pokud bych koupi odmítl? Jak dlouhou mám lhůtu ke svému rozhodnutí a k zajištění potřebných finančních prostředků?
Je možné zakoupení jen části pozemků, podléhajících předkupnímu právu? Děkuji, Matěj

Nyní doporučuji se obrátit na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu, kde rovněž získáte právní posouzení případu. Masérka také uvidí, že spor řešíte, a je možné, že zálohu dobrovolně vrátí. Pokud by toto nepomohlo, budete se muset obrátit s žalobou k soudu. V tom případě bych doporučil vyhledat pomoc advokáta.

ODPOVĚĎ:
Jediná možnost, jak případně majetek získat zpět, je institut vrácení daru. To by ale museli učinit dárci a zejména by zde musel existovat důvod - tj. že se obdarovaný chová k dárci velmi hrubě, je třeba soustavné hrubé jednání takové intenzity, která se příčí dobrým mravům. Jiná možnost neexistuje.
Obecně platí, že za života může člověk se svým majetkem pořídit jakkoliv, takže nikdo jiný, než dárce, nemůže učinit žádný úkon, kterým by bylo darování za života dárce zneplatněno a fakticky tedy může dojít k tomu, že všechen majetek získá jediný potomek a ostatní nic.

Pokud neprovedou před převodem do osobního vlastnictví finanční vyrovnání, jak při převodu do OV a následném vkladu do katastru smluvně upravit jejich majetkové podíly v katastru nemovitostí. Jaký by byl nejlepší postup?
6/ dcera manželovi zaplatí náklady na rekonstrukci a byt bude zapsán jen na ni
7/ vklad do katastru bude na základě smlouvy mezi manželi upravovat velikost jejich fin. podílů na pořízení a rekonstrukci byt, např. 7:6 a budou tam zapsáni oba. Děkuji za odpověď. Ladislav

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Trestní oznámení pro nevrácení věci vypůjčitelem majiteli věci
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Jak donutit souseda aby zboural svou černou stavbu na mém pozemku? (bouda na uhlí)

Město, jako zadavatel a investor předmětných rekonstrukčních prací, které v dané věci disponuje odbornými znalostmi, si muselo být vědomo toho, že rekonstrukcí chodníku může dojít k poškození sousedních domů (ve smyslu vlhnutí těch jejich částí, které se nacházejí pod úrovní chodníku). Této újmě mohlo město snadno zabránit tím, že by vlastníky sousedních domů upozornilo na hrozící škodu a vhodnost provedení izolace. Pakliže město tuto svou upozorňovací (prevenční) povinnost zaviněně nesplnilo, odpovídá za vzniklou škodu (§ 7965 občanského zákoníku).

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář