The Stanford Natural Language Processing Group

Automatické volby berkeley

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

A v tom je vytvořeno to, čemu se říká Zákony Člověka (lidské zákony). A ty vám řeknou, jak to funguje. A jak říká můj partner – zákony se mění v závislosti na „krabici“, do které vstoupíte.

Praktický postup adresace koncové sítě IP verze 6 a

Nový způsob využití polovodičových monovrstiev na vyzařování světla slouží zatím jako důkaz funkčnosti navržené koncepce. Pro použití v praxi je třeba zlepšit hlavně účinnost zařízení, která je zatím mnohem nižší než u běžných LED.

YouTube nabídne automatické titulky s překladem – Živě.cz

A tady je základ všech základů: Pravda je LÁSKA. To je pro vás kvantové prohlášení, protože to všechno je zneváženo „těhotnými potenciály“ nedorozumění. Pravda znamená tolik věcí pro tolik lidí! Pravda znamená tolik věcí pro tolik lidí… Pomyslete na to, že pravda o Bohu, o životě, o všech doktrínách na planetě a o všech faktech… je láska! A je to Láska, kterou Bůh miluje Lidstvo a kterou Lidstvo miluje Boha.

Cesta pokojneho - Morio

Je to kruh, který nemůže být oslaben (zmenšen) intelektem. Je to kruh a pravda, která nemůže být zničena (přetržena), protože to není přímka. Je to kruh a vždy bude. To je Odhalení. Pravda je Láska. A kolem toho, jak věci fungují, můžete vystavět paradigmata, jaká jen budete chtít. Můžete kolem toho vytvořit kroky (úrovně, postupy), pokud si to zvolíte. Můžete vytvořit doktríny, pokud chcete. Můžete si zvolit, že se vás to nebude týkat, ale nikdy nemůžete přerušit (zničit) tento kruh. Nemůžete umlčet lidskou intuici.

Teď informace pro ty, kteří budou toto poselství poslouchat nebo číst později. Sedím před Kanaďany a to se promítne do tohoto poselství, jak za okamžik uvidíte. Vycházíme z předpokladu víry, že některé věci jsou určitým způsobem zvláštně duchovní a takové zůstanou navždy. Pokud tady existuje nějaký axiom Boha nebo pravidlo božské energie, je to pravidlo navždy. Stává se posvátným – kdo je Bůh, jakým způsobem pracuje Duch. Zvykněte si na to a berte to tak.

Zo srdca vám ďakujem za vašu podporu - v slovnej, písomnej, finančnej a akejkoľvek inej podobe, hlboko si to vážim. a oceňujem každý dar, ktorým prispievate k chodu týchto stránok.

Ten je nový. Je to slib, o kterém Kryon nikdy nehovořil. Je to slib nové energie a kvantového vědomí. Dávej pozor, můj partnere, jak toto pojmenuješ. Nechej zaznít pravdu, která v tom je, a také sílu Akášické kvantové mysli.

V následujícím roce bude opět vše tak jako vždy o srdci, lásce, vděčnosti. Stále bude co si zpracovávat, stále bude třeba vystupovat ze začarovaného kruhu. 

Výzkumníci prokázali, že tento mechanismus funguje ve čtyřech různých monovrstvových materiálech, z nichž každý vyzařuje jinou barvu světla.

Pro naše životy bude tohle skvělý rok! Jsem velmi potěšena, že po této cestě kráčíme společně a že také společně vstupujeme do zářivého nového roku!

Některá naše poselství hovoří o fyzice, o konceptech, o předpovědích a faktech, ale toto je o jednom zvláštním ročním období. O jakém? O tom, kterému říkáte „Svátky“ ( myšleno Vánoce – pozn. překl. ). V linearitě a kultuře, v níž jsem v této chvíli, je to čas vyhlašování víry v Mistra Lásky. A tak se toto období stává svátkem Lásky. Čas dávání dárků a také čas velkého stresu ( Kryon se usmívá ).

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář