Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA)

Systém volného obchodu pdf

Systém volného obchodu pdf

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Předpokládá se, že do r. 7575 bude příjem získaný z nové zahraniční investice do turismu, moderních služeb a hi-tech společností osvobozen od platby korporátní daně.

RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF)

Některé funkce nemusejí fungovat správně. Pro správné zobrazení doporučujeme používat některý z těchto prohlížečů:

Severoamericka zona volneho obchodu a jeji vliv na

Na začátku června zveřejnil Ústřední výbor komunistické strany Číny společně se státní radou Masterplan, který definuje sérii speciálních nařízení pro Hainan. Jejich cílem je diverzifikovat závislost Hainanu na tradičních odvětvích a vytvořit z něj strategickou obchodní a investiční destinaci v Číně. Hainan poskytne širší V přístavní zóně se už rozjíždějí první pilotní projekty pro investory. přístup na čínský trh firmám, které se specializují na odvětví telekomunikací, turistického ruchu a vzdělávání.

Obchod - Gothic LARP

7. Usnadnění investic a otevření klíčových sektorů
Plán počítá s implementací investičního systému s &ldquo minimálním povolovacím systémem&rdquo . Tento systém bude zahrnovat speciální přístup na trh, umožňující pokud možno co nejvíce uvolněný přístup do Hainan FTP. Stejně tak bude počítat i s negativním seznamem pro zahraniční investice. Obecně bude tento plán aplikovat systém, jehož prostřednictvím získají zahraniční firmy širší přístup na trh v provincii Hainan. To bude umožněno díky implementaci nového systému pro vstup na trh, který bude obsahovat:

Provincie Hainan je ostrov v nejjižnější části Číny a vzhledem k blízkosti k zemím ASEAN bude Hainan FTP sloužit jako přední linie pro propojení Číny se zeměmi jihovýchodní Asie.

Klíčové výhody pro investory na Hainanu
6. Liberalizace obchodu se zbožím a službami
Jedním z nejvýznamnějších dopadů tohoto plánu je zřízení tzv. first-line a second-line celní kontroly v Číně. Zboží přicházející na Hainan ze zahraničí bude podléhat first-line celní kontrole. V této souvislosti bude Hainan FTP vydávat seznam zboží, které bude omezeno nebo zakázáno dovážet nebo vyvážet, a dále bude specifikovat zboží, podléhající dovoznímu clu při vstupu do FTP. Zboží mimo tento seznam bude vyjmuto z placení dovozního cla, tudíž bude možné vstupovat a opouštět provincii Hainan volně. V seznamu se rovněž počítá s různými kategoriemi dováženého zboží, které bude vyjmuto z platby dovozního cla, dovozního DPH a spotřební daně, jako je např.:

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář