Tisk svatebních oznámení a novin – na co si dát pozor

Možnosti okraje pro tisk na plátně

Možnosti okraje pro tisk na plátně

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Zmenšit nadměrně velké stránky Zmenší velké stránky tak, aby se vešly na právě vybranou velikost papíru, ale nezvětší malé stránky. Pokud je vybraná oblast a je větší než tisknutelná oblast pro vybranou velikost papíru, zmenší se tak, aby se vešla do tisknutelné oblasti. Tato možnost je v průběhu tisku N stránek na list vždy aktivní. Tuto možnost můžete nastavit jako výchozí pomocí přednastavení tisku Výchozí. Viz Vytvoření přednastavení tisku.

2013 Nápověda pro SOLIDWORKS - Tisk

Poznámka: V Readeru můžete dialogové okno Vlastnosti vrstvy otevřít, ale nemůžete v něm změnit nastavení.

Tisk kontingenční tabulky - Excel

V případě, že budete muset provést další úpravy konců stránek, je vhodné zkontrolovat celou kontingenční tabulku v náhledu konců stránek.

Základní tiskové úlohy PDF, Acrobat, Reader

Na jeden list papíru můžete vytisknout více stránek PDF. Tisk více stránek na jeden list se také nazývá tisk N stránek na list (například tisk 7 nebo 6 stránek na list). Můžete určit, jak budou stránky uspořádány, buď vodorovně na stránku nebo ve svislých sloupcích.

Návrh zobrazení optimalizovaného pro tisk - InfoPath

Určuje rozsah stránek k vytisknutí. Čísla v rozsahu oddělte rozdělovníkem. Jednotlivé stránky nebo rozsahy oddělte čárkou (například 6, 65-86, 97 ). Způsob zadání čísel závisí na předvolbě Zobrazení stránky. Pokud je vybraná možnost Používat logická čísla stránek , zadávejte čísla odpovídající číslování na stránkách. Pokud je například první stránka dokumentu očíslovaná jako iii, můžete zadat iii, chcete-li vytisknout tuto stránku.

Změní pouze velikost velkých stránek tak, aby odpovídaly papíru a malé stránky vytiskne v nezměněném formátu.

Můžete upravit měřítko stránky za účelem zmenšení nebo zvětšení stránek při tisku. Velikost papíru můžete přizpůsobit automaticky nebo ručně pomocí procent.

Pokud je na listu více Kontingenční tabulka, nastavte Oblast tisku obsahující pouze sestavu, kterou chcete vytisknout.

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

Dokument o velkém formátu, jako je například plakát nebo reklamní panel, můžete vytisknout rozdělením stránky na více listů papíru („rozdělení na dlaždice“). Možnost Plakát vypočte, kolik listů papíru budete potřebovat. Můžete upravit velikost originálu, aby co nejlépe odpovídal papíru, a určit, jak se mají jednotlivé dlaždice překrývat. Poté můžete dlaždice poskládat.

Poznámka: Aby bylo zajištěno maximální zabezpečení, tak po dokončení tisku znovu vyberte možnost Povolit chráněný režim při spuštění.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář