Pojištění vozidla proti vandalismu | Pojištění proti

Možnost auto pojištění

Možnost auto pojištění

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Poskytujeme tu nejrozsáhlejší a nejvýhodnější nabídku pojištění automobilu na českém trhu. Díky spolupráci s pojišťovnami dokážeme pro naše klienty vyjednat příznivější ceny a poskytnout tak nejlevnější pojištění auta online. Samotný proces srovnání je velice jednoduchý a můžeme tak garantovat, že si u nás klient vybere a sjedná vhodné pojištění vozu do několika minut.

On-line pojištění silničních vozidel (auta)

Výluky jsou u každého pojistitele mírně odlišné, avšak obecně lze říci, že se pojištění automobilu nebude vztahovat na ty případy, kdy ke škodě došlo úmyslně ze strany pojistníka. Stejně tak je pojistitel oprávněn krátit pojistné plnění, nebo jej zcela odepřít v případě, kdy byly pojistníkem při sjednání pojištění úmyslně uvedeny chybné údaje. Dále jsou zpravidla vyloučeny případy, kdy ke škodě došlo v důsledku požití alkoholu či omamných látek pojistníkem.

Auto pojištění, pojištění auta, autopojištění - Auto Dědoch

V závislosti na tom, kolik aut budete pojišťovat, je možné pro vás sestavit individuální nabídku flotilového pojištění. Jedná se o situaci, kdy je vícero vozidel pojištěno a spravováno v rámci jedné pojistné smlouvy, přičemž lze pojištění flotily sjednat jak na povinné pojištění automobilu, tak i na nepovinné pojištění. Výhodou je vždy individuální nacenění vozidel, které plně odpovídá potřebám pojistníka a je z důvodu množstevní slevy vždy výhodnější nežli pojištění každého auta zvlášť.

Auto-Pojištění.info

Pokud máte ke zrušení důvod, který pojišťovna uznává, můžete pojištění vypovědět i mimo výročí smlouvy. K výpovědi pak musíte přiložit ještě další doklady (podle důvodu ukončení), a také je třeba uvést způsob, jakým vám má pojišťovna vrátit případný přeplatek. Peníze si nejlépe nechte zaslat na účet (v tomto případě uveďte číslo svého účtu) anebo složenkou (pak je nutné uvést vaše jméno a adresu). Níže vám přinášíme přehledně rozepsány všechny důvody ukončení, které pojišťovny uznávají, a příslušné náležitosti:

Pokud sjednáváte nepovinné pojištění automobilu, měli byste věnovat zvýšenou pozornost právě správnému nastavení pojistných částek, které představují horní hranici plnění při nastání určitého pojistného nebezpečí. V případě pojištění vozidla proti krádeži by tak pojistná částka měla alespoň přibližně odpovídat současné hodnotě vašeho vozidla, aby se při jeho krádeži pokrylo co nejvíce. Pokud vlastníte nové vozidlo, je též lepší vybírat pojistné částky co největší, neboť jeho případná oprava může být velmi nákladná a vaše pojištění vozu by to mělo pokrývat.

Povinné pojištění auta neboli povinné ručení je základním pojistným produktem, který má mít každé pojízdné motorové vozidlo. Jedná se v podstatě o pojištění odpovědnosti, které za nás pokryje škody, jež bychom provozem svého vozidla způsobili ostatním, a to ať již na zdraví či na majetku. Z druhé strany můžeme očekávat, že pokud někdo svým vozidlem způsobí škodu nám, bude nám to uhrazeno jeho pojišťovnou z titulu jeho povinného pojištění automobilu. Bez povinného pojištění automobilu nám hrozí nejen pokuta, ale v případě, že svým vozidlem způsobíme škodu, jsme povinni to pak poškozenému nahradit ze svého.

Velmi dobře si uvědomujeme, že při výběru ojetého auta hraje velkou roli cena. Snažíme se proto mít vždy nejlepší cenu u srovnatelných aut. Využijte atraktivní možnosti financování a pojištění ojetých aut přímo u Auto Dědoch. Umožníme Vám splácet Vaše auto ve splátkách, které budou zcela odpovídat Vašemu rozpočtu.

Cestovní pojištění s vysokým limitem plnění,
nonstop asistenční službou v češtině, s minimem administrativy.

Asistenční služby pojišťoven neslouží pouze k nahlášení pojistné události, ale mají řidičům poskytnout především pomoc a zajistit jim potřebné služby. Všechna pojištění vozu obsahují zpravidla ve svém základu službu příjezdu asistenčního vozidla a následnou opravu vozidla na místě. Dalšími již nadstandardnímu asistenčními službami může být odtažení či vyproštění vozidla, uschování automobilu, nebo dokonce zajištění a úhrada nákladů na potřebné přenocování v hotelu po dobu opravy automobilu. Každý pojistitel vymezuje své asistenční služby jinak, a proto před sjednáním pojištění neváhejte nahlédnout do pojistných podmínek a zjistit přesný rozsah asistenčních služeb pro váš balíček pojištění.

Ano, povinnost sjednat si toto pojištění auta je dána zákonem a již od roku 7568 se pro nepojištěné řidiče obnoví povinnost přispívat do fondu ČKP, přičemž tento příspěvek za den nepojištění bude jistě méně výhodný nežli sjednání povinného ručení. Pokud by nepojištěné auto způsobilo škodu, je tato následně hrazena samotným viníkem, přičemž výše náhrady může být pro některé řidiče až likvidační. Kromě těchto skutečností, hrozí pro nepojištěné řidiče sankce v podobě pokuty při silniční kontrole.

Výpověď povinného ručení a havarijního pojištění nemusí být nic složitého, ale je třeba znát několik základních pravidel. Nejdůležitější je myslet na období 6 týdnů před ukončením smlouvy. Pokud to nestihnete, tak vám pojišťovna automaticky smlouvu prodlouží.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář