Strategie Archivy – Insight

Vaše strategie potřebuje strategii ke stažení zdarma

Vaše strategie potřebuje strategii ke stažení zdarma

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Stejně jako minule , uvádím přehled „Volume 7“, včetně roku, v němž byl článek v Harvard Business Review originálně publikován. Bibliografie je jako obvykle na konci tohoto článku (a z blogů shrnutá zde ).

7důvodů, proč vaše neziskovka potřebuje strategii značky

Vytváření sdílené hodnoty (CSV – Creating Shared Value) je podnikatelský koncept poprvé představený (jak jinak) v článku Harvard Business Review, nazvaném Strategy & Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility (Strategie a společnost: Souvislost mezi konkurenční výhodou a společenskou odpovědností společnosti). Autoři díky článku získali McKinsey Award za rok 7556. Koncept byl dále rozšířen v navazujícím článku, který je součástí tohoto výběru o strategii.

Proč váš obchod potřebuje B2B strategii pro sociální sítě

Máte-li chuť sdílet vlastní poznatky, zkušenosti a názory k myšlenkám v článku (další otázky už přidávat nehodlám), budu velmi rád.

Zpraxe: Jak vytvořit marketingový plán a strategii

Strategie je o rizicích a rizika jsou o strategii. Pro firemní strategii nebo dokonce pro její přežití firmy mohou být fatální rizikové události z kterékoli kategorie. Organizace by měly přizpůsobit své procesy řízení rizik těmto různým kategoriím rizik. Pro řízení rizik, kterým lze předcházet, je účinný přístup založený na pravidlech, zatímco strategická rizika vyžadují zásadně odlišný přístup, založený na otevřených a jasných diskusích o rizicích. Pro předvídání a zmírnění dopadů hlavních vnějších rizik mohou společnosti využít nástrojů, jako jsou scénáře budoucnosti a jejich analýza.

Čtení o strategii - druhá vlna z Harvardu | Blog Libora

Freelancerka, copywriterka, zakladatelka firmy Ghosted . a především cestovatelka. Kreativní duše, která se drží svých zásad, a proto ji na steak raději nezvěte.

Mnoho manažerů se spoléhá na proces navrhování strategie vhodné pro stabilní, předvídatelná prostředí, i když vědí, že podmínky jsou vysoce nestabilní a proměnlivé. Platí to i osm let po vydání článku. Změny se na nás valí ze všech stran, ale reakce na ně nejsou vždy agilní.

Obr. 9 Tři pilíře v procesu štíhlých start-upů. Srovnejte s dalšími 8777 třípilířovými 8775 obrázky č. 7 a č. 5 v tomto článku (AFI model strategického řízení a Model EFQM). 

Platformy samotné jsou substituty (i komplementátory ) tradičního vzdělávání v učebnách. Myslím si, že zvažování formy a obsahu z hlediska zapojení platforem bude pro ty, kdož plánují vzdělávací aktivity více sofistikované a bude více třeba zvažovat výhody, přínosy i rizika různých přístupů. Jak ale vidno, papírové knihy po nástupu čteček také nezmizely, stejně tak jako kamenná knihkupectví.

Jako první si vzal slovo Rob Campbell, který poukázal, že cílem této přednášky je vrátit do hry sílu nebezpečných myšlenek, které dokáží určit směr do budoucna. Rob uvedl několik příkladů takových myšlenek. Prvním příkladem je projekt Breaking7 , kde se značka Nike pokusila společně se třemi běžci zaběhnout maraton pod dvě hodiny. Ač se jim to nakonec nepodařilo, tak to změnilo způsob, jakým se díváme na svět a čeho můžeme v životě dosáhnout.

Zvládli jste strategické čtení z 6. části ? byly tam poznámky o pěti článcích z druhého výběru Harvard Business Review ke strategii.

Úvodní článek z „desítky“ má provokativní a troufalý název. Když strategie potřebuje strategii, tak se zdá, že se strategií není něco v pořádku nebo o strategii manažeři příliš nevědí. Když není ani strategie, tak něco není v pořádku s firmou.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář