REÁLNÉ OPCE A JEJICH VYUŽITÍ V PROSTŘEDÍ IT TECHNOLOGIÍ

Příklady dvou období binomického oceňování opcí

Příklady dvou období binomického oceňování opcí

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Jako základ našich úvah si vezmeme inferenční verzi Bayesovy věty (****) a k ní přidáme komplementární formulku (**), takže dostaneme (stejně jako v příkladu s nádobami)

Matematická biologie učebnice: Analýza kontingenčních tabulek

V závěru předchozí sekce jsme viděli, že každá nová informace zpřesňuje náš pravděpodobnostní model světa. Na tomto fenoménu je založena reformulace Bayesovy věty, které se říká bayesovská inference (bayesovské odvozování či rozhodování).

Rozdělení náhodných veličin - Univerzita Karlova

Za platnosti nulové hypotézy lze očekávané četnosti jednotlivých kombinací, kdy a zároveň , které budeme značit , vypočítat pomocí výrazu

Diferenční rovnice pro

Uprostřed 68. století se presbyteriánský duchovní Thomas Bayes zabýval statistickými aspekty existence zázraků. Při tom narazil na zajímavé tvrzení, které se ironií osudu stalo výchozím bodem pro naši cestu k umělé inteligenci.

Matematická biologie učebnice: Testování nezávislosti

Nyní se však nabízí otázka. Jsem výrobce a nechci čekat dlouhá léta, abych si udělal kompletní statistiku. Potřebuji nastavit cenu výrobku, abych měl peníze na případné reklamace. Jak odhadnout střední dobu životnosti, když teď je čas \(t\) a už se jich rozbilo \(r\) procent?

Věci se nejlépe posuzují v kontextu. Tisícovka nalezená na chodníku bezdomovcem má cenu zlata, zatímco pro průměrného miliardáře nestojí za ohnutí hřbetu. Zatím jsme se na pravděpodobnost dívali jako na absolutní číslo zhruba vyjadřující poměrnou četnost daného jevu při dostatečně mnoha opakováních. To je náhled postačující pro trápení studentů u maturitních písemek, ale v praxi často potřebujeme vědět, jakou máme šanci na úspěch ne v nějakém abstraktním absolutnu, ale ve zcela konkrétních podmínkách.

Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Pravděpodobnosti nějakého jevu A, za předpokladu, že nastal jev B, se říká podmíněná pravděpodobnost a značí se svislicí „|“: P(A | B). Pravděpodobnost, že mi při hodu kostkou padne šestka, je 6/6. Pokud vám ale prozradím, že mi padlo sudé číslo, pak pravděpodobnost šestky vzroste na 6/8 (protože už existují jen tři rovnocenné možnosti: 7, 9, 6). Takže symbolicky (ať si zvykneme na notaci) :

To se hodí zejména tam, kde lze veličiny na pravé straně snadno spočítat ze zadání a de facto odpovídá množinové rovnosti

Pozn. normální rozdělení je vůči středu symetrické, takže obě předchozí otázky vedou na stejnou pravděpodobnost.

Většina náhodných veličin v sobě obsahuje určité parametry X (např. normální rozdělení obsahuje dva: průměr μ a rozptyl σ). Představme si, že máme generátor náhodných znaků, který generuje „A“ s pravděpodobností X a „B“ s pravděpodobností 6-X. Pokud známe parametr X, lehce si pro konkretní data D=„ABBBAABAA“ spočítáme podmíněnou pravděpodobnost P(D|X).

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář