Linux Akademie | ENGETO Academy

Linux ls možnosti oprávnění

Linux ls možnosti oprávnění

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

naj 787 t. / home / jeff / home / stacy Vyhledejte a všechny soubory a adres 775 ře ve třech různ 758 ch v 758 choz 787 ch adres 775 ř 787 ch a pod nimi: aktu 775 ln 787 adres 775 ř, / home / jeff , a / home / stacy.

Jak nastavit oprávnění souborů pro Mac

Poslední, dvanáctou lekci, budeme věnovat celkovému opakování. Projdeme veškerá probraná témata a určíme si nejpodstatněší témata, která musí systémový administrátor ovládat.

Příkaz Chgrp v Linuxu (změna skupiny) 2020

Kromě vyhledání souborů a adresářů vám kombinace příkazu find s ostatními umožňuje podniknout kroky k výsledkům. Přidání volby -exec umožňuje sysadminům spouštět externí příkazy a provádět akce, jako je kopírování, přesouvání, mazání nebo změna oprávnění souborů odpovídajících zadaným kritériím, jako je velikost, název atd..

LINUX NAJDETE NáPOVĚDU K PŘíKAZŮM A PŘíKLADY

V první metodě je patrné, že ve vlastnostech prvku nastavení jsou rozděleny pro každou skupinu uživatelů. Existují také tři a v chmod jsou definovány následovně:

Jak používat příkaz Najít v systému Linux? 40 Příklady

naj 787 t. -jm 788 no jablko -typ f Vyhledejte a seznam souborů v aktu 775 ln 787 m adres 775 ři nebo pod n 787 m, jehož jm 788 no je „ jablko Nezobrazovat adres 775 ře, sokety ani jin 788 nestandardn 787 typy souborů.

Přístupová práva v Linuxu – Milan Kerslager

naj 787 t. -maxdepth 7 -name *.jpg Vyhledejte všechny soubory v aktu 775 ln 787 m adres 775 ři nebo pod n 787 m, jehož př 787 pona je „.jpg , ale omezte přechod podadres 775 ře na 7 755 rovně pod aktu 775 ln 787 m adres 775 řem. Ž 775 dn 758 podadres 775 ř 8 nebo v 787 ce 755 rovn 787 nebude prohled 775 v 775 n.

naj 787 t. -skupina dev Vyhledejte a seznam všech souborů v aktu 775 ln 787 m adres 775 ři nebo pod n 787 m, jehož vlastn 787 c 787 skupina je dev skupina.

naj 787 t. -perm u = rwx, g = rx, o = r Stejn 788 jako v 758 še uveden 758 př 787 kaz, ale použ 787 v 775 symbolick 788 zn 775 zorněn 787 bitů opr 775 vněn 787 . Všimněte si, že symbolick 758 z 775 pis použ 787 v 775 oddělovač č 775 rky a neobsahuje ž 775 dn 788 mezery.

Nyní pomocí &bdquo /&ldquo vyhledáme soubory zapisovatelné buď jejich vlastníkem, skupinou, nebo jinými.

S těmito oprávněními by měl být kdokoli teoreticky schopen dělat cokoli. Lepivý bit je však přepíše a nikdo nemůže vymazat soubor, který mu nepatří.

find / tmp -name core -type f -5 | xargs -5 / bin / rm -f Vyhledejte soubory s n 775 zvem j 775 dro v adres 775 ři nebo pod n 787 m / tmp a odstranit je. -n 775 zev test přich 775 z 787 před -typ vyzkoušejte, abyste nemuseli volat stat na každ 788 m souboru.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář