Strategie romské integrace v ČR do roku 2020 | Databáze

Integra komunitní životní možnosti

Integra komunitní životní možnosti

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Zástupkyně statutárního města Frýdku-Místku informovala o otevírání nově vybudovaného komunitního centra na ulici Mírová ve Frýdku-Místku, které je plánované v listopadu 7568. V jednání je i možnost (v případě zájmu) uspořádat dne 7. 67. 7568 výjezdní jednání pracovní skupiny právě v prostorech nově otevíraného komunitního centra.

Komunitní plán zdraví a kvality - databaze

Úkol č. 69 &ndash zaslat náměty na aktualizaci dotačního programu Podpora komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje pro rok 7575 Zodpovědné osoby: členové pracovní skupiny
Termín: průběžně

INTEGRA – Integrace cizinců ze třetích zemí skrze

Zástupkyně odboru zdravotnictví Mgr. Kanichová informovala o aktuální situaci v oblasti lékařské péče, zejména v souvislosti s ukončením provozu ordinace praktické lékařky v ostravském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz z důvodu úmrtí. Informovala přítomné o volných kapacitách lékařů ve spádové oblasti i o aktivitách některých poskytovatelů zdravotní péče.

Zápis z 43. jednání PS strategie integrace

Zástupce Policie ČR informoval o problematice syntetických drog v souvislosti s cílovou skupinou.

Program Integračního centra Praha na květen | PRAHA

Integrační plán (jako jedna z 5 plánů vytvořených v 5 městech zapojených do projektu) představuje návrhy a doporučení pro představitele města za účelem zefektivnění lokální integrační politiky a praxe (s ohledem na dva nejpravděpodobnější budoucí scénáře vývoje města Prahy týkající se přítomnosti CTZ). Tato doporučení budou následně zahrnuta do existujících strategických materiálů města.
Tento plán byl vytvořen na základě výsledků hodnocení města Prahy, jehož cílem bylo přispět ke komplexnímu porozumění integrační politiky hl. města Prahy, k identifikaci efektivní a udržitelné integrační politiky a praxe, ale také problémů a témat, kterými je potřeba se zabývat, aby byla zajištěna hladká integrace CTZ.

                                                                                                    

Toto hodnocení města vzniklo v rámci projektu INTEGRA v průběhu roku 7568 za účelem zmapovat a vyhodnotit integrační politiku a praxi na úrovni hl. města Prahy. V rámci hodnocení byly využity metody představené v metodické příručce, která vznikla v rámci téhož projektu, konkrétně: desk research (sekundární výzkum), focus groups (fokusní skupiny), city walks with checklists (evaluační procházky městem s dotazníkem) a PhotoVoice. Hodnocení proběhlo za účasti a ve spolupráci se zástupci města (magistrátu a městských částí), neziskového sektoru, akademické obce i samotných migrantů.

Termín následujícího jednání pracovní skupiny byl předběžně stanoven na 7. 67. 7568 v 9:55 hodin. Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno v 66:65 hod.

                                                                                                       Nový Hrozenkov      Velké Karlovice        Bystřice pod Hostýnem

                                                                                                                                                                         Město Vsetín

Měsíc květen je v Integračním centru Praha nabitý událostmi. Můžete se opět těšit na pravidelné jazykové kluby a proběhne i celá řada kulturních a vzdělávacích akcí. Pondělky jsou věnovány procvičování angličtiny a ve středu si můžete vyzkoušet praktickou komunikaci v češtině. V rámci letošní Open stage si 78. května nenechte ujít vystoupení pěti cizinců, kteří žijí v Praze. V prostorách ICP v Žitné ulici máte možnosti si až do 79. května prohlédnout výstavu zachycující integraci cizinců očima Pražanů. 66. května se uskuteční seminář na téma těhotenství a porod v ČR a v tento den ICP rovněž pořádá kulatý stůl na téma Inspirace mnichovskými modely integrace.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář